Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА WWW.CHASOVNICI.EU


Настоящите общи условия за използване на WWW.CHASOVNICI.EU са съгласувани с Конституцията на Република България. Те засягат отношенията между сайта CHASOVNICI.EU като онлайн магазин, предлагащ услуги, по-накратко наричан още САЙТ и ДОСТАВЧИК, и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на въпросните услуги. Общите условия важат за всеки потребител, заредил хипер-връзките на сайта, както и при заплащане на услугите, които сайта предлага. Потребителят е длъжен да се съобрази с Правилата за ползване на сайта, както и всички останали неупоменати тук закони на Република България.

CHASOVNICI.EU има правото да променя и актуализира Общите условия, без да е длъжен да информира за това си действие Потребителите. Потребителят е длъжен сам да се информира за Общите условия и за промените, извършени по тях.


ОБХВАТ НА ИНФОРМАЦИЯТА В САЙТА

1.  Всички материали на сайта, като текстове, лога, изображения, символи и т.н., са защитени по силата на Закона за авторското право и сродните му права. Потребителят има право да зарежда и ползва информацията от сайта само за лична нетърговска цел. Ако потребителят извърши разпространение, копиране или промяна с търговска и обществена цел, деянието му ще подлежи на юридическо разглеждане. Всяка марка и отличителен знак, показан в сайта, е собственост на съответната фирма или организация.

2. CHASOVNICI.EU не носи материална или морална отговорност при разпространение от трети лица посредством сайта на неприлични, порнографски, обидни, заплашителни оклеветяващи и други незаконни материали. Потребителите нямат право да използват сайта за гореописаните цели.


СЪХРАНЕНИЕ,ОБРАБОТКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ    

Личните данни на всеки потребител са защитени от Закона за защита на личните данни и тяхното използване, обработка и съхранение се провежда съобразно същия закон. При правни действия сайтът има право да прилага IP адресите и други данни на потребителите, за да защити интереса си. CHASOVNICI.EU внимателно съблюдава за коректното използване на предоставените от потребителите данни.